Το Μετεο οπως και το Ποσειδων εχει αναλυτικούς χάρτες επιφανείας της θάλασσας όπου δείχνουν την ένταση του ανέμου με την κλίμακα των Beaufort. Θα πρέπει να συνδυάζετε τις πληροφορίες από κάθε ιστοσελίδα αν θέλετε να έχετε σχετικά ακριβείς προβλέψεις. Παρακολουθήστε τις προβλέψεις και στις δυο ιστιοσελιδες για την ιδία ώρα και βγάλτε το μέσο όρο έτσι έχετε πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να είστε μέσα
The meteo like the Poseidon has detailed maps of the sea surface which indicate the wind on the scale of Beaufort. We should combine the information from each site if you want relatively accurate forecasts. Watch the forecast and two pages for the same time and take the average so you are much more likely to be accurate.

Ειδικότερες προβλέψεις  Specific predictions

Γενική πρόβλεψη του Βορείου Αιγαίου    General forecast of the North Aegean

Πρόβλεψη του ύψους και της κατεύθυνσης των κυμάτων   Predicting the rate and direction of waves

Meteo.gr

Poseidon system

[ Πίσω]

 Home Προβλήματα & Υποδείξεις € Επικοινωνία € Όροι Χρήσης € Προστασία προσωπικών Δεδομένων € Ασφάλεια Συναλλαγών

Copyright 2010AD Sailing, Parodos Imbrou 2, 55236 Panorama
Tel +30 6936899000 fax +30 2310 347006