Σχεδιάσαμε για σας διάφορες διαδρομές για 7ημερες διακοπές στο Βόρειο Αιγαίο. Τα κριτήρια αυτών των διαδρομών είναι: Βαθμός Δυσκολίας; Αποστάσεις; Διασκέδαση; Φυσική Ομορφιά; Ασφάλεια. Φυσικά μπορείτε να σχεδιάσετε το δικό σας ταξίδι για να είναι ακριβώς στα μέτρα σας και στις δικές σας ανάγκες. Εάν χρειάζεσθε επιπλέoν πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
We planned several 7day trips for your vacation in the North Aegean. The criteria for these courses are: Difficulty, Distances, Fun, Natural Beauty, Security. Of course you can plan your trip to be exactly to your needs and your needs. If you need extra information please contact us.
Σποράδες Ξεκουραση ,  Sporades relaxed
Βαθμός δυσκολίας 3 Difficulty 3
Νυχτερινή Διασκέδαση: Μικρη Νightlife: small
Διανυκτερεύσεις Αρόδου: 2-3  Overnight stays in Bay: 2-3
Μέσος όρος ανά ημέρα : 25 Ναυτικά μιλια Average per day: 25 knots
Συνολική Απόσταση: 173 Ναυτικά μιλια Total Distance: 173 Knots

Σποράδες Νυχτερινή Διασκέδαση,  Sporades  nightlife
Βαθμός δυσκολίας 3 Difficulty 3
Νυχτερινή Διασκέδαση: Μεγάλη Νightlife: high
Διανυκτερεύσεις Αρόδου: 0 Overnight stays in Bay: 0
Μέσος όρος ανά ημέρα : 25 Ναυτικά μιλια Average per day: 25 knots
Συνολική Απόσταση: 170 Ναυτικά μιλια Total Distance: 170 Knots

Κασσάνδρα Σιθωνια Τοροναιος Κόλπος,  Kassandra Sithonia Route
Βαθμός δυσκολίας 1 Difficulty 1
Νυχτερινή Διασκέδαση: Μέτρια Νightlife: moderate
Διανυκτερεύσεις Αρόδου: 1-2  Overnight stays in Bay: 1-2
Μέσος όρος ανά ημέρα : 18 Ναυτικά μιλια Average per day: 18 knots
Συνολική Απόσταση: 125 Ναυτικά μιλια Total Distance: 125 Knots

Σιθωνια-Άγιο Όρος Σιγητικος Κόλπος,  Sithoniathos
Βαθμός δυσκολίας 2 Difficulty 2
Νυχτερινή Διασκέδαση: Μέτρια Νightlife: moderate
Διανυκτερεύσεις Αρόδου: 1-2  Overnight stays in Bay: 1-2
Μέσος όρος ανά ημέρα : 20 Ναυτικά μιλια Average per day: 20 knots
Συνολική Απόσταση: 135Ναυτικά μιλια Total Distance: 135 Knots

Λήμνος-Αι Στράτης,  Lemnos-Agios Eustratios
Βαθμός δυσκολίας 3-4 Difficulty 3-4
Νυχτερινή Διασκέδαση: Μέτρια Νightlife: moderate
Διανυκτερεύσεις Αρόδου: 1 Overnight stays in Bay: 1
Μέσος όρος ανά ημέρα : 30 Ναυτικά μιλια Average per day: 30 knots
Συνολική Απόσταση: 210 Ναυτικά μιλια Total Distance: 210 Knots

Βόρεια Εύβοια-Πηλιο North Evoia-Pilio
Βαθμός δυσκολίας 3 Difficulty 3
Νυχτερινή Διασκέδαση: Μέτρια Νightlife: moderate
Διανυκτερεύσεις Αρόδου: 1 Overnight stays in Bay: 1
Μέσος όρος ανά ημέρα : 28 Ναυτικά μιλια Average per day: 28 knots
Συνολική Απόσταση: 195 Ναυτικά μιλια Total Distance: 195 Knots

Σποράδες-Σκιρος,  Sporades-Skiros
Βαθμός δυσκολίας 3-4 Difficulty 3-4
Νυχτερινή Διασκέδαση: Μέτρια Νightlife: moderate
Διανυκτερεύσεις Αρόδου: 1-2  Overnight stays in Bay: 1-2
Μέσος όρος ανά ημέρα : 31Ναυτικά μιλια Average per day: 31 knots
Συνολική Απόσταση: 220 Ναυτικά μιλια Total Distance: 220 Knots

Θάσος Thasos
Βαθμός δυσκολίας 3-4 Difficulty 3-4
Νυχτερινή Διασκέδαση: Μέτρια Νightlife: moderate
Διανυκτερεύσεις Αρόδου: 1-2  Overnight stays in Bay: 1-2
Μέσος όρος ανά ημέρα : 28 Ναυτικά μιλια Average per day: 28 knots
Συνολική Απόσταση: 190 Ναυτικά μιλια Total Distance: 190 Knots

 

Οι διαδρομές που προτείνουμε είναι σύμφωνα με την εμπειρία μας στην περιοχή, ωστόσο είναι ευθύνη του καπετάνιου να επιλέξει το ασφαλέστερο μέρος κάθε φορά σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στη περιοχή. Καμιά ευθύνη δεν φέρουμε για τις επιλογές του καπετάνιου.
The routes that we propose is in line with our experience in the area, but it is the responsibility of the captain to choose the safest place any time in accordance with the conditions in the region. We assume no responsibility for the choices of captain.

[ Πίσω Back]   [Πληροφορίες Χάρτη Map Info]

 Homee ¤ Προβλήματα & Υποδείξεις  ¤ Όροι Χρήσης ¤ Προστασία προσωπικών Δεδομένων

Copyright 2010 AD Sailing, Parodos Imbrou 2, 55236 Panorama
Tel +30 6936899000 fax +30 2310 34700670066606700666